- Privacybeleid

- Staenis hecht belang aan uw privacy -

1. Toestemming, verzameling en gebruik van informatie

De verwerkingsverantwoordelijke, Staenis, Nieuwlandstraat 33, 9870 Olsene, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en overige regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Ten laatste vanaf 25 mei 2018 zal Staenis de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt naleven. Bij overige wijzigingen in de wetgeving, zal Staenis haar beleid aanpassen waar nodig.

Bij het aanvinken van het daartoe voorziene vakje, dan wel het gebruik van de website, verleen je je actieve toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens conform dit privacy beleid. Voor zover noodzakelijk, erkent u ook door gebruik van de website dit privacy beleid gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud ervan. Bepaalde verwerkingen, zoals deze voor (interne) direct marketing doeleinden, worden echter gebaseerd op de zogenaamde grondslag van het “afgewogen rechtmatig belang” dat Staenis heeft bij een dergelijke verwerking. Andere verwerkingen zijn dan weer noodzakelijk ten gevolge van een wettelijke verplichting dan wel het uitvoeren/aangaan van de overeenkomst. Zo zal je bepaalde persoonsgegevens dienen te geven (contactgegevens) om een overeenkomst te kunnen aangaan met ons.

De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen dan ook gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- en/of marketingdoeleinden. (Beperkte) persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven voor het opmaken van vergelijkbare offertes of offertes voor andere producten, hiervoor wordt jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie voorzijde identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Staenis, via bovenstaand adres of via e-mail aan [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig, kan je ook vragen de gegevens te corrigeren of laten wissen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Ten laatste vanaf 25 mei 2018 heb je in principe ook het recht je persoonsgegevens te laten “beperken”, je toestemming in te trekken voor die verwerkingen die niet op een andere grondslag worden gebaseerd (noodzaak uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting of het zogenaamde “afgewogen rechtmatig belang”) en je persoonsgegevens te laten overdragen. Voor meer informatie over deze rechten kan je ons steeds contacteren of de website van de Privacycommissie (Gegevensbescherminsautoriteit) raadplegen. 

2. Direct marketing

Je kan je kosteloos verzetten/bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan je ons bereiken via een schrijven gericht aan Nieuwlandstraat 33, 9870 Olsene of per e-mail gericht aan [email protected].

3. Personengegevens

Je persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Staenis kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres (vaak zelfs aanzien als een persoonsgegeven), het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de Staenis website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Staenis website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

4. Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je even eenvoudig uitschrijven, onder andere door een e-mail te sturen naar [email protected].

5. Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

6. Verzamelde gegevens

We kunnen ook uje persoonlijke informatie gebruiken om Verzamelde Gegevens te genereren voor intern gebruik en met anderen op een selectieve wijze te delen. “Verzamelde Gegevens” betekent stukken die ontdaan zijn van informatie van mogelijk te identificeren klanten, landing pages of eindgebruikers, en die gemanipuleerd of gecombineerd zijn geweest om over veralgemeende, anonieme informatie te beschikken. Met deze gegevens zal niemand nog in staat zijn je te identificeren, waardoor het geen persoonsgegevens meer uitmaken.

​7. Cookies & logbestanden

We gebruiken cookies en logbestanden. Cookies zijn een kleine hoeveelheid van gegevens die overgeplaatst worden naar je browser door een server en worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. We gebruiken cookies voor de doeleinden zoals opgenomen in onze cookie policy.

 Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

8. Links

De Website kan links bevatten naar andere websites en we zijn niet verantwoordelijke voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. We moedigen je aan om het privacybeleid van de gelinkte websites te lezen. Hun privacybeleid en -praktijken verschillen van onze politiek en praktijken.

9. Geschilbesluit

Dit Privacybeleid en het gebruik van de Website worden exclusief beheerd door het Belgisch recht. Voor enig geschil gerelateerd aan het Privacybeleid of de Website zullen uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

10. Contacteer ons

Indien je vragen hebt betreffende ons Privacybeleid, kan je altijd Staenis contacteren via e-mail op [email protected]. Wij doen er alles aan om je klacht of vraag zo spoedig mogelijk en correct te verwerken. We informeren je verder over het feit dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (de Gegevensbeschermingsautoriteit).

 

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen